2020/05/23

Corona update – einde seizoen

einde seizoen

Na de laatste versoepeling van de corona-maatregelen kunnen enkel buitentrainingen weer worden opgestart. Trainingen in zaal zijn nog steeds verboden tot zeker 8 juni. Gezien we ieder jaar onze trainingen voor de recragroepen begin juni stopzetten omwille van eventuele examens van leden en trainers, heeft het bestuur beslist het seizoen voor de recreanten nu stop te zetten en ons te focussen op het nieuwe seizoen wat zonder tegenspraak van het crisiscentrum zou starten op dinsdag 1 september. In de loop van de maand augustus zullen wij verder berichten over de startmodaliteiten maar ondertussen kan je onze lessenroosters raadplegen op onze websites www.go4gym.be en www.go4dance.be.